Kontakt

GRZEGORZ KONEFAŁtel. 513-038-049
Kierownik działu handlowego
Odpowiedzialny za:
– sprzedaż detaliczną i hurtową,
– zamówienia,
– finanse.

MAREK PRAWDA – tel. 17 857-93-79
Handlowiec
Odpowiedzialny za:
– sprzedaż detaliczną i hurtową.

PIOTR KŁOK – tel. 17 857-93-79
Handlowiec
Odpowiedzialny za:
– sprzedaż detaliczną i hurtową.

Zapraszamy do naszej siedziby w Rzeszowie…